ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Συνταγματικό-Δίκαιο-layer-182

Συνταγματικό Δίκαιο

Το Σύνταγμα της Κύπρου ήταν το αποτέλεσμα της συμφωνίας της Ζυρίχης μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε το 1959 και υπογράφηκε μεταξύ άλλων για την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Σύνταγμα επικυρώθηκε στις 16 Αυγούστου 1960.

Το δόγμα του διαχωρισμού των εξουσιών είναι εδραιωμένο στο Σύνταγμα το οποίο κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ των τριών δυνάμεων του κράτους που είναι η Νομοθετική Εξουσία η Εκτελεστική Εξουσία και η Δικαστική Εξουσία. Το δόγμα του διαχωρισμού των εξουσιών ορίζει ότι κάθε μία από τις τρεις εξουσίες του κράτους λειτουργεί εντός της δικής της αρμοδιότητας χωρίς να παρεμβαίνει στη σφαίρα των άλλων δύο.

Η Εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Κύπρου και τον Αντιπρόεδρο (μη ενεργό) και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Νομοθετική Εξουσία ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η Δικαστική Εξουσία ασκείται από το Ανώτατο και τα Πρωτόδικα Δικαστήρια της Κύπρου.

Επίσης, το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος είναι απολύτως αφοσιωμένο στις διατάξεις που προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου, όπως έχουν οριστεί και επικυρωθεί από τη Συμφωνία της Ρώμης και τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία κυρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1962.

Σύμφωνα με το συνταγματικό δίκαιο, οι ιδιώτες μπορούν να αναλάβουν νομικές ενέργειες κατά της κυβέρνησης και των υπηρεσιών της για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και νομικές ενέργειες κατά της εκτελεστικής εξουσίας όταν η άσκηση της εξουσίας τους παραβιάζει τους κανόνες και τις διαδικασίες της Δημοκρατίας.