ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Διοικητικό-και-Δημόσιο-Δίκαιο-layer-182

Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο

Το διοικητικό και το δημόσιο δίκαιο επηρεάζουν όλες τις μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που με οποιονδήποτε τρόπο υπόκεινται στις προϋποθέσεις του υποχρεωτικού ελέγχου ή ρύθμισης. Δεν επηρεάζει μόνο τις εταιρείες που ασχολούνται άμεσα με την κυβέρνηση που συμμετέχουν σε μεγάλα κυβερνητικά έργα αλλά κάθε επιχείρηση της οποίας το πεδίο εφαρμογής της ενδέχεται να καταστεί λιγότερο ανταγωνιστικό ως αποτέλεσμα μιας νέας νομοθεσίας ή της άμεσης ή έμμεσης κυβερνητικής παρέμβασης.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τομείς όπως η ελευθερία ενημέρωσης, η φορολογία, ο ανταγωνισμός, η προμήθεια, η υγεία και η ασφάλεια, οι τηλεπικοινωνίες, η διαφήμιση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οποιοσδήποτε άλλος τομέας στον οποίο οι επιχειρήσεις έρχονται σε άμεση επαφή με την κυβέρνηση.

Οι αρχές επιχειρηματικής δραστηριότητας με φορείς που υπόκεινται στο δημόσιο δίκαιο μπορεί να διαφέρουν από την εργασία με ιδιώτες και η επίδραση της ρύθμισης είναι πάντα μια σημαντική πτυχή της επιχειρηματικής ζωής. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό δεδομένης της κοινής πορείας των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο για τη μείωση του κόστους και την ενθάρρυνση της ιδιωτικοποίησης και της πώλησης περιουσιακών στοιχείων, την αύξηση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, καθώς και την αύξηση των δαπανών του δημόσιου τομέα σε ορισμένους τομείς.

Οι νομικές συμβουλές για την εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή δικαστηριακών διαφορών παρέχονται από την δικηγορική μας εταιρεία από εμπειρογνώμονες παγκοσμίου επιπέδου στο δημόσιο και το διοικητικό δίκαιο, με αποδεδειγμένο ιστορικό σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

  • Διοικητικές συμβάσεις
  • Ελευθερία ενημέρωσης
  • Κρατικά περιουσιακά στοιχεία
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Άδειες και άδειες
  • Δικαστικές υποθέσεις βάσει του δημοσίου δικαίου

Οι πελάτες μας εκτιμούν την άμεση και ρεαλιστική προσέγγιση μας. Συνεργαζόμαστε στενά με το τμήμα καταπιστευματικών υπηρεσιών μας, με τους εμπειρογνώμονες εταιρικών και ιδιοκτησιακού δικαίου, που μας επιτρέπει να παρέχουμε σε βάθος συμβουλές και να λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές διαστάσεις του θέματος.