ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Γραφείο-στην-Κύπρο-layer-182

Γραφείο στην Κύπρο

Ο όμιλος εταιρειών Arnos έχει την απαραίτητη υποδομή και πόρους για να παρέχει στις κυπριακές εταιρείες ένα φυσικό γραφείο για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Κύριο πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι η αναγνώριση της φορολογικής κατοικίας της εταιρείας στην Κύπρο. Αυτό, με τη σειρά του, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προβλέπονται στις διεθνείς συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (DTAs).

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν ανακαλέσει το δικαίωμα λήψης φορολογικών πλεονεκτημάτων από επιχειρήσεις που δεν εκτελούν πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ και δεν έχουν σαφώς καθορισμένους οικονομικούς στόχους. Έτσι το ζήτημα της φυσικής παρουσίας της εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση της φορολογίας.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας, θα έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήρως λειτουργικό γραφείο, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αναγνώρισης της εταιρικής φορολογικής κατοικίας, και συγκεκριμένα:

  • Σύγχρονο γραφείο με ενδείξεις πραγματικής δραστηριότητας (χώρος για προσωπικό, τηλεφωνική γραμμή και γραμμή φαξ, ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
  • Το προσωπικό της εταιρείας.
  • Διευθυντές με επιχειρηματική εμπειρία.
  • Λογιστικές υπηρεσίες, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες στη χώρα σύστασης.
  • τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα σύστασης •
  • Διατήρηση βιβλίων, πρακτικών συνεδριάσεων και άλλων εγγράφων της εταιρείας στη χώρα εγγραφής της.

Η εταιρεία μας προσφέρει ανταγωνιστικές και ευέλικτες τιμές και προσφέρει υπηρεσίες σε εξαμηνιαία, ετήσια ή μακροπρόθεσμη βάση, η οποία επιτρέπει στους πελάτες μας να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση όσον αφορά την τιμή και τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.