ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΠΑΙ

Δικηγόροι-στο-Ντουμπάι-ᐈ-Νομικές-υπηρεσίες-στο-Ντουμπάι-ᐈ-"arnos"-layer-211-2

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάθε Εμιράτο μπορεί είτε να δημιουργήσει το δικό του δικαστικό σώμα είτε να συγχωνευθεί με το ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα. Η δομή του νομικού συστήματος είναι σύνθετη τόσο με τα διπλά δικαστήρια, τα δικαστήρια της Σαρία και τα πολιτικά δικαστήρια που λειτουργούν παράλληλα, αλλά καλύπτουν διαφορετικούς τομείς του νόμου.

Το Ντουμπάι και το Ras al Khaimah έχουν τα δικά τους ξεχωριστά δικαστικά συστήματα. Τα νομικά συστήματα των δύο εμιράτων είναι διαφορετικά μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα, αλλά υπάρχει τουλάχιστον μία σημαντική ομοιότητα, δηλαδή η ανεξαρτησία από το ομοσπονδιακό σύστημα και από την αρχή του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η δικαστική δομή του Ντουμπάι αποτελείται από τα ακόλουθα δικαστήρια: το Πρωτοδικείο, το Εφετείο και το δικό του Ανώτερο Δικαστήριο.

Το Πρωτοδικείο περιλαμβάνει το Αστικό Δικαστήριο, το Ποινικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο της Σαρία. Οι αρχές του δικαίου της Σαρία ισχύουν στο δικαστικό σύστημα του Ντουμπάι σχετικά με θέματα γάμων, διαζυγίων, διαδοχής και προσωπικής κατάστασης.

Αν και οι μη μουσουλμάνοι υποχρεούνται να σέβονται τον νόμο της Σαρία, μπορούν να μην εφαρμόσουν τον νόμο της Σαρία σε περίπτωση διαδοχής και διαθηκών τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Ras Al Khaimah.

Αρχικά, τα δικαστήρια του Ντουμπάι και του Ras Al Khaimah, εξέταζαν μόνο τοπικές διαφορές σχετικές με περιουσιακές και εσωτερικές διαφωνίες.

Τον Οκτώβριο του 2011, ο νόμος του Ντουμπάι επέτρεψε στα δικαστήρια DIFC (Δικαστήρια του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι) να ακούσουν οποιεσδήποτε τοπικές ή διεθνείς υποθέσεις και να επιλύσουν εμπορικές διαφωνίες με τη συγκατάθεση όλων των μερών.

Το DIFC, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2006, είναι ανεξάρτητο δικαστήριο κοινής νομοθεσίας στην αγγλική γλώσσα, με αρμοδιότητα αστικής και εμπορικής διαμάχης σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί επίσης να επιβάλει τις αλλοδαπές αποφάσεις, τα διαιτητικά βραβεία και τα βραβεία από άλλα δικαστήρια, όπως τα όργανα επίλυσης διαφορών στις Ελεύθερες Ζώνες και τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.

Από το 2016, τα δικαστήρια του Ras Al Khaimah αποδέχονται επίσης αποφάσεις στην Αγγλική γλώσσα στις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών, οι οποίες αφορούν ειδικά τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Το Ντουμπάι διαθέτει επίσης ένα εκτεταμένο σύστημα διαμεσολάβησης που αποτελείται από κέντρα επίλυσης διαφορών και διαιτησίας, το καθένα από τα οποία έχει σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ των μερών όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, για παράδειγμα:

  • Το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας του Ντουμπάι είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Ντουμπάι (DCCI).
  • Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC) λειτουργεί με κανόνες διαιτησίας που διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (LCIA) με ορισμένες τροποποιήσεις.
  • Η Εμπορική Συμμόρφωση και η Προστασία των Καταναλωτών (CCCP) εργάζεται για την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες πνευματικής ιδιοκτησίας και επίσης οργανώνει την πρακτική της οικονομικής δραστηριότητας στο Εμιράτο μέσω επισκέψεων επιθεώρησης στις αγορές και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων μέσω εργαστηρίων και διάφορων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης.

Στην απόφασή τους να ανοίξουν μια επιχείρηση στο Ντουμπάι ή να αγοράσουν ακίνητα εδώ, πολλοί αντιμετωπίζουν την ανάγκη νομικής βοήθειας. Η εύρεση του σωστού ειδικού σε μια ξένη χώρα μπορεί να φανεί δύσκολο έργο. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές από μια παρόμοια αναζήτηση στην πατρίδα σας. Μπορείτε εύκολα να προσλάβετε δικηγόρο στο Ντουμπάι, επικοινωνώντας μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε γράφοντας μας ένα ηλεκτρονική μήνυμα. Θα περιγράψουμε το φάσμα των καθηκόντων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται οι νομικές μας υπηρεσίες. Υπογράφοντας μια σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών στο Ντουμπάι, διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των πελατών μας. Όλοι οι εργαζόμενοι της Arnos κατανοούν τη σημασία της τήρησης του καθεστώτος της μη αποκάλυψης και προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Οι δικηγόροι μας στο Ντουμπάι και το Ras Al Khaimah θα καθοδηγήσουν τους πελάτες μας να επιλέξουν το κατάλληλο δικαστήριο και θα παράσχουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία.

Το Ντουμπάι και το Ras Al Khaimah, με το νομοθετικό τους σύστημα επηρεασμένο από το κοινοδίκαιο και τις φιλελεύθερες οικονομικές αρχές, δημιούργησαν ένα φιλικό περιβάλλον, όπου οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι Νομικοί Σύμβουλοι μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν στην εγγραφή νέων εταιρειών τόσο στις Ελεύθερες Οικονομικές όσο και στις Διεθνείς Εταιρικές Ζώνες, καθώς και στην περαιτέρω παροχή νομικής ή τοπικής διοικητικής υποστήριξης.