ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Αντιμονοπωλιακή-νομοθεσία-layer-182

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Οι αντί-μονοπωλιακοί κανόνες αναπτύσσονται ραγδαία παγκοσμίως. Οι Αρχές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ένα ευρύ πεδίο εξουσιών προς το σκοπό διερεύνησης των συγχωνεύσεων, των συμπράξεων, την συμβατική σχέση μεταξύ των ανταγωνιστών, των προμηθευτών και των διανομέων και την ισχυριζόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Συνεπώς, ο αυστηρότερος έλεγχος και οι ολοένα αυξανόμενες διερευνήσεις από τα ελεγκτικά όργανα και των κυβερνήσεων, οδηγούν στην άυξηση θέσπισης πολύπλοκων νομοθεσιών και την δημιουργία κινδύνου παραβίασης αυτών των νομοθεσιών. Σε ότι αφορά τον τομέα της βιομηχανίας, οι διερευνήσεις για την παραβίαση αντί-μονοπωλιακών κανόνων από τις Αρχές, γίνονται πολύ συνήθεις και πολύ εκτεταμένες, μακράς διαρκείας και πολύπλοκες και ο χειρισμός τους, πιθανώς να κοστίσει στην εταιρεία πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών στρέφονται σε εμάς για την αναζήτηση βοήθειας στον τομέα της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και των αντί-μονοπωλιακών κανόνων. Διαθέτουμε εμπειρία σε πολλές δικαιοδοσίες, σε ότι αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη, και παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρομένων λύσεων σε αυτόν τον τομέα.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας νομική υποστήριξη σε όλο το πεδίο του δικαίου του Αντωγωνισμού και των Αντί-μονοπωλιακών κανόνων, που απορρέουν από εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών, προμηθευτών, διανομέων και πελατών. Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες, σε ότι αφορά τα πεδία του ανταγωνισμού, των συγχωνεύσεων, των κοινοπραξιών, της συμμόρφωσης, της έρευνας και της ανάπτυξης των αλυσίδων προμηθειών, τη διανομή, την αντιπροσωπεία τις συμφωνίες παροχής άδειας, ως επίσης και υποβοηθούμε αυτούς στη δόμηση νέων εμπορικών συμφωνιών.