ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Λογιστική-layer-182

Λογιστική

Ο Όμιλος εταιρειών Arnos έχει μια άριστα συνεργαζόμενη ομάδα επαγγελματιών λογιστών και ελεγκτών. Η ποιότητα των υπηρεσιών και η εδραιωμένη οργάνωση εργασίας δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μειώσουν σημαντικά το κόστος της σύνταξης οικονομικών εκθέσεων και της διενέργειας ελέγχων. Προσεγγίσουμε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια πολύγλωσση ομάδα επαγγελματιών λογιστών που μιλούν τη γλώσσα του πελάτη μας, συμπεριλαμβανομένων και Ρωσικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Εσθονικά. Αυτό καθιστά ακόμη πιο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πελατών μας και έτσι δεν απαιτείται επίσημη λογιστική μετάφραση για οικονομικές καταστάσεις και συναλλαγές:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΠΑ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 • Λογιστικές υπηρεσίες, εγγραφή, προετοιμασία και πληρωμή ΦΠΑ,
 • Προετοιμασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων,
 • Προετοιμασία της μηνιαίας μισθοδοσίας,
 • Πληρωμή των μηνιαίων κοινωνικών ασφαλίσεων,
 • Προετοιμασία διαφόρων εκθέσεων, όπως λογαριασμών πίστωσης / χρεωστικών λογαριασμών, στατιστικών εκθέσεων κ.λπ.,
 • Λογιστικές συμβουλές,
 • Προετοιμασία προϋπολογισμού.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Προετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών,
 • Φορολογικές δηλώσεις,
 • Προσωρινές φορολογικές δηλώσεις,
 • Πληρωμή φόρων, ετήσιος έλεγχος,
 • Φορολογικές συμβουλές

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 • Φορολογική δήλωση των διευθυντών,
 • Πληρωμή φόρων,
 • Επαλήθευση φορολογικού ελέγχου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Καταχώρηση ΦΠΑ, εγγραφή της εταιρείας και του διευθυντή (ων) της στη φορολογική αρχή,
 • Κοινωνικες ασφαλισεις,
 • Υποβολή εταιρικής ετήσιας έκθεσης στον Έφορο Εταιρειών