ΣΤΕΛΈΧΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΚΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο. 25 χρόνια εμπειρίας στο επάγγελμα. Ιδρυτής του ομίλου

Γλώσσες: Αγγλικά, Ρωσικά, Ελληνικά.

Πεδία ειδίκευσης:

- Εταιρικό και Ποινικό δίκαιο
- Δικαστικές υποθέσεις
- Μετανάστευση
- Επενδύσεις

Ομάδα-arnos-layer-205-2

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΚΟ

Επικεφαλής του Τμήματος Συμμόρφωσης

 

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 13 χρόνια εμπειρία στον εταιρικό τομέα σε ένα ευρύ φάσμα δικαιοδοσιών όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ΗΑΕ κλπ. Εντάχθηκε στον όμιλο το 2006. Επικεφαλής του Τμήματος Συμμόρφωσης του Ομίλου Arnos από το 2011 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2014.

Γλώσσες: Αγγλικά, Ρωσικά, Ελληνικά.

Πεδία ειδίκευσης:

- Συμμόρφωση
- Τραπεζικα
- Χρηματοδότηση
- Εταιρική διακυβέρνηση

Ομάδα-arnos-mihail-3

ΛΙΛΙΑ ΤΣΑÏΚΟΒΣΚΑΓΙΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Πτυχίο Οικονομικών, 28 χρόνια εμπειρίας στη λογιστική και τη χρηματοδότηση σε διάφορες δικαιοδοσίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εσθονία, η Ρωσία, η Κύπρος, το Γιβραλτάρ, η Φινλανδία και το Ντουμπάι. Εντάχθηκε στην ομάδα το 2009.

Γλώσσες: Αγγλικά, Ρωσικά, Εσθονικά.

Πεδία ειδίκευσης:

- Λογιστική και Χρηματοδότηση
- Έλεγχος,
- Φόρος

Ομάδα-arnos-liliya-4

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

Πτυχίο Οικονομικών, 13 χρόνια εμπειρίας στη λογιστική και τη χρηματοδότηση σε διάφορες δικαιοδοσίες, όπως, η Κύπρος, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Μπελίζ και αλλα. Εντάχθηκε στην ομάδα το 2019.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά

Πεδία ειδίκευσης:

- Λογιστική και Χρηματοδότηση
- Έλεγχος
- Φόρος
- ΦΠΑ

Ομάδα-arnos-accountant-5

ΕΡΜΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Πτυχίο στη Νομική, Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δίπλωμα στις Γραμματειακές σπουδές. 5 χρόνια εμπειρία δουλεύοντας ώς Δικηγορική Υπάλληλος και 3 χρόνια εμπειρία δουλεύοντας ως Δικηγόρος. Εντάχθηκε στην ομάδα το 2019.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδία ειδίκευσης:

- Δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας
- Τραπεζικό Δίκαιο
- Οικογενειακό Δίκαιο
- Κληρονομικό Δίκαιο
- Περί Ενοικιοστασίου Νόμος

Ομάδα-arnos-lawyer2020-6

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Έξι χρόνια εμπειρίας στην εταιρική διοίκηση σε διάφορες χώρες, όπως η Κύπρος, οι Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, η Μπελίζ, κλπ. Εντάχθηκε στην ομάδα το 2018.

Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Ρουμανικά

Πεδία ειδίκευσης:

- εταιρική διοίκηση
- διαχείριση, συμμόρφωση

Ομάδα-arnos-lawyerc0-7