Ενημέρωση-covid-19:-Αλλαγές-στη-Νομοθεσία-και-Μέτρα-Υποστήριξης-covid19-2

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων τα μέτρα υποστήριξης και επιδόματα . Επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 

Διαθέσιμα Σχέδια/Επιδόματα(Κύπρος):

  1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος
  2. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος
  3. Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων
  4. Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
  5. Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών