ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Όπως σας ενημερώσαμε στο ενημερωτικό μας δελτίο τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τις αποκαλούμενες εταιρείες "shelf companies", ο κόσμος των επιχειρήσεων παρουσιάζει μια σειρά αλλαγών στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και όπως προβλεπόταν από εμπειρογνώμονες, όλο και περισσότερες δικαιοδοσίες αλλάζουν τη νομοθεσία τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Δεκέβριο του 2018, η κυβέρνηση των Βρετανικων Παρθένων Νήσων πέρασε τον περί Οικονομικής Ουσίας Νόμο του 2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει αυξημένες απαιτήσεις για ορισμένες νομικές οντότητες των BΠΝ, όπως ο επαρκής αριθμός ειδικευμένων υπαλλήλων στις BΠΝ , οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στις BΠΝ, τα φυσικά γραφεία και οι εγκαταστάσεις στο έδαφος της BΠΝ κ.λπ. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρήσει τις νομοθετικές απαιτήσεις, μπορεί να προκύψουν ποινές ύψους 400.000 USD.

Άλλες χώρες όπως οι Βερμούδες, τα νησιά Καϋμάν, το Γκέρνσεϊ, το Τζέρσι, η Νήσος του Μαν, ο Μαυρίκιος, οι Μπαχάμες και οι Σεϋχέλλες έχουν επίσης περάσει αντίστοιχους νόμους. Προετοιμάζεται νέα νομοθεσία για το Μπελίζ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σύντομα.

Εάν έχετε εταιρείες ή δομές σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δικαιοδοσίες, είναι πλέον σκόπιμο να αναλύσετε την εφαρμογή των νόμων σε αυτές τις εταιρείες και να σκεφτείτε πιθανές στρατηγικές (ιδίως εκκαθάριση, αναδιάρθρωση, ενδυνάμωση της παρουσίας στη σχετική δικαιοδοσία, μεταφορά σε άλλη δικαιοδοσία κ.λπ.).

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο ενημερωτικό μας δελτίο, σας προσφέρουμε αρκετές υπάρχουσες και δοκιμασμένες λύσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σας να διατηρήσουν τους επιχειρηματικούς και τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσω της καθιέρωσης φυσικής παρουσίας και φορολογικής κατοικίας στα ΗΑΕ ή την Κύπρο.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΗΑΕ ΚΑΙ/Η Η ΚΥΠΡΟΣ;

Η πλειοψηφία των επηρεαζόμενων πελατών εδρεύει κυρίως στην Ευρώπη και στην περιοχή της ΚΑΚ. Οι περισσότερες από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες βρίσκονται γεωγραφικά σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο των επιχειρήσεων και του λειτουργικού προσωπικού που λειτουργούν στην επιχείρηση, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό λειτουργικό κόστος και δυσκολίες λόγω διαφοράς χρονικών ζωνών, έλλειψης υποδομής ή / και εξειδικευμένης επαγγελματικής βοήθειας, περίπλοκη λογιστική, κλπ. Επιπλέον, πολλές από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες δεν έχουν υπογράψει ακόμη φορολογικές συνθήκες και εξακολουθούν να θεωρούνται ως «φορολογικοί παράδεισοι».

ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα νησί που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, μια στρατηγική θέση που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Διαθέτει άριστη υποδομή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως νομικές, οικονομικές, επενδυτικές, ναυτιλιακές, ακίνητες, κλπ., με υψηλά μορφωμένους επαγγελματίες, ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα, νομικά και μεταναστευτικά συστήματα, φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, Ευρωπαϊκά ολοκληρωμένα τραπεζικά σύστημα και αναπτυγμένους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και τουρισμού. Η Κύπρος διαθέτει δύο αεροδρόμια και δύο διεθνείς θαλάσσιους λιμένες και είναι ένα φημισμένο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο λόγω του ευνοϊκού καθεστώτος φορολόγησης της ναυτιλίας.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορούμε να προτείνουμε την καταλληλότερη λύση και να σας προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες νομικές εργασίες, υποστήριξη και υπηρεσίες για οποιαδήποτε από τις παρακάτω λύσεις:

-επανεγκατάσταση της εταιρείας στην Κύπρο ή

-ανακατανομή φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο με ή χωρίς καταχώρηση υποκαταστήματος στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου, και

επακόλουθη καθιέρωση φυσικής παρουσίας στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ή της επένδυσης σε χώρους γραφείων, πρόσληψη υπαλλήλων, απόκτηση αδειών εργασίας κ.λπ.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Η στρατηγική θέση των ΗΑΕ είναι μια γέφυρα μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και Αφρικής. Με περισσότερους από 200 υπηκόους, 5 μεγάλα αεροδρόμια και 2 θαλάσσια λιμάνια παγκόσμιας κλάσης, αποτελεί πύλη σε μια μεγάλη και ανοικτή αγορά καλά εδραιωμένων εμπορικών συνδέσεων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναγνωρίζονται από την πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Έχοντας ένα χαμηλό αριθμό εγκληματικότητας, απολαμβάνει επίσης οικονομική και νομισματική σταθερότητα με ένα εξελιγμένο τραπεζικό σύστημα και άφθονη ρευστότητα. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ έχει σταθερή μακρά δέσμευση για φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και υγιή ρυθμιστικά συστήματα, χωρίς ελέγχους συναλλάγματος, ποσοστώσεις ή εμπορικούς φραγμούς, εταιρικό κέρδος ή φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή εγκαθιδρύονται στα ΗΑΕ μπορούν να επωφεληθούν από τις συμφωνίες περί διπλής φορολογίας που συνήψαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τους περισσότερους εμπορικούς τους συνεταίρους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων της.

Η αναδιανομή στα ΗΑΕ είναι μια από τις καλύτερες δυνατές λύσεις προς το παρόν, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κρατήσετε ασφαλές τις επιχειρήσεις σας, να καθιερώσετε την φυσική σας παρουσία και την φορολογική κατοικία, για την οποία μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη πακέτο αποτελούμενη από το πρώτο ή και τα δύο παρακάτω βήματα:

-Επανεγκατάσταση της επιχείρησης στην παράκτια ζώνη RAKICC και

-εγγραφή θυγατρικής στην οικονομική ζώνη RAK

δημιουργώντας μια δομή που επιτρέπει στις υπεράκτιες εταιρείες να ασκούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, να ενοικιάζουν γραφεία, να αποκτούν βίζα και ταυτότητα των ΗΑΕ για τους Διευθυντές, Διευθύνων Συμβουλοι, υπαλλήλους και ιδιοκτήτες κ.λπ.

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιες από τις παραπάνω λύσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε άμεσα δίνοντας την καλύτερη δυνατή επιλογή από τις προσφορές μας ξεκινώντας από μόλις €2.500.