Νεα

Ειδήσεις-arnos-covid19-2

Ενημέρωση Covid-19: Αλλαγές στη Νομοθεσία και Μέτρα Υποστήριξης

07.04.2020

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων τα μέτρα υποστήριξης και επιδόματα . Επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

Ειδήσεις-arnos-picture-_article-debtors-3

Έρευνα των περιουσιακών στοιχείων των χρεωστών και η δέσμευση τους με δικαστική απόφαση

07.02.2020

Η ομάδα μας που αποτελείται από επαγγελματίες που κατέχουν την δέουσα εξειδίκευση τόσο στις Νομικές διαδικασίες, αλλά κυρίως, στο διαδικαστικό μέρος, μπορούν να διεκπεραιώσουν τη δέουσα έρευνα, έτσι ώστε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του εναγόμενου, ακόμη και καλά κρυμμένα, να φανερωθούν, να κατασχεθούν και να γίνει περαιτέρω αποκατάσταση.

Ειδήσεις-arnos-kart-4

Την 1η Οκτωβρίου 2019 τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 16 της Οικονομικής Ουσίας νόμουτου 2018 ("ESA").

08.10.2019

(1) Στο πλαίσιο της ESA, νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένα στην BVI και ασκούν οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα, πρέπει να ικανοποιούν τις οικονομικές απαιτήσεις ουσίας στην BVI ως εξής:

Ειδήσεις-arnos-layer-170-5

Γιατί να μεταφέρετε την επιχείρησή σας στα ΗΑΕ - πλεονεκτήματα των εταιρειών Ras Al Khaimah

18.03.2019

Τον Δεκέμβριο του 2018, η κυβέρνηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων πέρασε τον περί Οικονομικής Ουσίας Νόμο του 2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει αυξημένες απαιτήσεις για ορισμένες νομικές οντότητες των BΠΝ, όπως ο επαρκής αριθμός ειδικευμένων υπαλλήλων στις BΠΝ , οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στις BΠΝ, τα φυσικά γραφεία και οι εγκαταστάσεις στο έδαφος της BΠΝ κ.λπ.

Ειδήσεις-arnos-layer-172-6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

07.02.2019

Όπως σας ενημερώσαμε στο ενημερωτικό μας δελτίο τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τις αποκαλούμενες εταιρείες "shelf companies", ο κόσμος των επιχειρήσεων παρουσιάζει μια σειρά αλλαγών στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και όπως προβλεπόταν από εμπειρογνώμονες, όλο και περισσότερες δικαιοδοσίες αλλάζουν τη νομοθεσία τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδήσεις-arnos-layer-174-7

Επιχειρήσεις υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων – κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρίες shell

10.07.2018

Μετά τις εξελίξεις στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα στην Κύπρο και τη Λετονία, όλες οι τράπεζες στις εν λόγω χώρες θα αρνούνται να συνεργάζονται με υπεράκτιες εταιρείες ή εταιρείες που δεν έχουν φυσική παρουσία στη χώρα εγγραφής - "Shell" εταιρείες.